Oled و amoled

Find Great Deals Now. کار oled و amoled OLED ها دستگاه هایی با حالت جامد ساده هستند که از یک فیلم بسیار نازک از ترکیبات آلی در یک لایه الکترولومینسنت قابل انتشار در جایی که برق تولید می شود تشکیل شده است

2022-12-07
    مكتبة جرير ينبع
  1. Cons: Limited screen sizes: 48, 55, 65, 77, 83, 88-inch
  2. تفاوت صفحه نمایش AMOLED با IPS در طراحی
  3. No Membership Fee